Şirket İsimleri » En Güzel Şirket İsim Örnekleri Bulma Van | Wan Patent olarak, Şirket isimleri yani ticaret unvanında kullanılacak şirket isimlerin ve ek ilavelerin seçimi önemli oluğu kadar, unvanda kullanılan...
Şirket İsimleri » En Güzel Şirket İsim Örnekleri Bulma
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Albayrak Mahallesi 65600, Başkale/Van +90 212 212 35 17 Wan Patent Logo

Şirket İsimleri

Şirket İsimleri Van | Wan Patent olarak, Şirket isimleri yani ticaret unvanında kullanılacak şirket isimlerin ve ek ilavelerin seçimi önemli oluğu kadar, unvanda kullanılan...
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  İsim Tescil  Tarih :  15.1.2019       Google Plus      
Albayrak Mahallesi 65600, Başkale/Van +90 212 212 35 17 Wan Patent

Wan Patent Logo

Şirket İsimleri Van | Wan Patent

Van | Wan Patent olarak, Şirket isimleri yani ticaret unvanında kullanılacak şirket isimlerin ve ek ilavelerin seçimi önemli oluğu kadar, unvanda kullanılan ismin marka hukuku bakımından öncelik ve üstünlük hakkı, hukuki koruma şart ve koşulları da oldukça önemsenmesi ve her iki duruma uyun kriterlere göre şirket isminin tercih edilmesini önermektedir.

Türk Patent veritabanı üzerinde marka araştırma yapmadan önce Van | Wan Patent' in isim tescil Sorgulama başlıklı yazımızın incelenmesini öneriyoruz.

Kimdi durumlarda geliştirilen iş modeline uygun ürün ve hizmetin üretim ve kuruluşuna kadar olan süreç titizlikle geliştirilirken şirket ismi en son akla gelmekte ve alelacaleya kurucu isimleri ve/veya ürün ve hizmetin nitelikleri veya benzer ifadelerin şirket isimleri olarak tercih edildiği veya uzun bir arayıştan sonra karar verilen şirket isimlerinin marka hukuku bakımından şart ve koşulları incelenmeden tercih edilen şirket isimleri kayıt edilmektedir. Dahası çoğunlukla aynı isimde bir şirketin ismi nedeniyle ticaret odalarınca kabul edilmeyen şirket isimlerine marka hukuku bakımından ayırt edici niteliklerde olmayan küçük ilave eklerle ilgili ticaret unvanı kayıt edilmektedir.

 

Van | Wan Patent olarak hem şirket isimlerinin seçimi hem ticaret odalarına kayıt yapılmadan önce hukuki kriterlere uygunluğu bakımından minimum aşağıdaki önemli kriterlerin gözetilmesinin oldukça yararlı olacaktır.

 

Şirket İsimlerinin Tercihi

 

Van | Wan Patent olarak, Şirketin ticaret unvanın çekirdek marka niteliğindeki kök ismin kısa ve öz olmasına dikkat edilmesini öneriyoruz.

 

Van | Wan Patent olarak, şirket isimlerinin özellikle uzun kurucu isimleri veya isim ve soy isimden oluşturulmamasını öneriyoruz.

 

Van | Wan Patent olarak, ürün veya hizmetin niteliklerini bildirir yani tanımlayıcı ve ayırt edici gücü zayıf ve/veya herkesin kullandığı veya kullanmak durumunda olduğu ifadeler şirket ismi olarak tercih edilmemelidir.


Van | Wan Patent olarak, Şirket kök ismine ilave edilen eklerin uzun olmamasına dikkat edilmesini öneriyoruz.

 

Van | Wan Patent olarak, birbirinden farklı örneğin “tekstil, turizm, akaryakıt” vb . gibi şirket faaliyet yer alan bir birinden farklı sektörlerin aynı ticaret unvanında yer almasını önermemektedir. Birbirinden farklı sektör terimlerinin olması şirketin asıl uzmanlık alanı olan faaliyet alnında algının zayıflamasına ve müşteriler nezdinde şüphe ve kuşku oluşmasına sebebiyet verebilir.

Van | Wan Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi oluşturma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve marka isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Bireysel ve kurumsal müşterilerin hemen hepsi asıl faaliyet alanında uzman bir firma ile çalışmak istediklerinden birbirinden farklı faaliyet alanlarında çalışan bir firmanın asıl ürün ve hizmet alınmak istenilen faaliyet alanında yetersiz olduğu şüphesine kapılabilir.

 

Örneğin Van | Wan Patent Ltd.Şti. ticaret unvanı yerine Van | Wan Patent Reklam Turizm ve Organizasyon Ltd.Şti. şeklinde bir unvanın olması halinde Van | Wan Patent'in asıl faaliyet alanı olan Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları olmasına rağmen bu alanda güçlü bir şirket algısı yaratmayabilir. Çünkü aynı şirketin hem Marka, Patent, tasarım tescil ve danışmanlık hizmetleri hem de turizm alanında faaliyet göstermesi asıl faaliyet alanında yeteri derecede uzmanlık ve deneyime sahip olmadığı algısı yaratabilir.

Bu arada iştiraki olduğumuz Etkin Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan şirket isimleri firma isimleri bulma başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.


Şirket İsimlerinin Hukuki Kriterlere Uygunluğu

 

Şirket isimlerin ticaret odalarına kayıt işlemi yapılmadan önce, şirket isminin yanı iştigal konularında bir başkası adına aynı veya benzeri isimlerinin marka tescili olup olmadığı konusunda uzman bir patent vekil firmadan görüş alınmasını öneriyoruz.


Şirket kuruluşlarında ticaret unvanı olarak kullanılacak şirket isim tercihi aslında oldukça önemlidir. Yalnız Ticaret Odalarına şirket isimlerinin kayıt ve tescil, koşul ve kriterleriyle, şirket unvanında marka niteliğinde kullanılan kök sözcüğünün marka hukuku bakımından kriterler oldukça farklıdır.

 

Çoğunlukla uzun bir arayıştan sonra bulunan ve oldukça benimsenen şirket isimlerinin tescil kriterleri araştırılmadan ticaret odalarına kayıt edildiği, tek başına bu kaydın şirket isminin kullanma ve koruma hakkına sahip olduğu gibi yanlış bir kanaat vardır.

 

Oysa şirket isimlerini ticaret odaları kayıt yaptırırken şayet önceden ilk sözcük bir başkası tarafından kayıt ve tescil edilmişse ilave bir ek kullanılarak kayıt ve tescil yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu kayıt asli ve baskın unsur olan kök kelime aynı faaliyet alanlarında bir başkası adına tescilli ise ileride oldukça baş ağrıtan sorunların başlangıcı olacaktır.

Van | Wan Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak şehir ve şehirlerin değerleriyle örtüşen, yenilikçi projelerle oluşturulmuş yeni marka isimleri, güçlü marka algısı yaratan logo tasarım ve kurumsal kimlik tasarımları ve bunları düşük bir bütçeyle lansmanını yapabilecek yeni nesil web tasarımları arıyorsanız bize ulaşınız..

Kısa ve Öz, akılda kalıcı, ayırt edici yeni marka isimleri, şirket isimleri ve firma isimleri için her zaman farklı ve yaratıcı çözümler üreten Van | Wan Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent'i tercih ediniz.

 

Örneğin önceden “Şirket isimleri Ticaret Limited Şirketi” unvanı yani şirket isminin tescilli olsa dahi “Güzel Şirket İsmi Ticaret Limited Şirketi” şeklinde kayıt ve tescil yapılabilmektedir. Burada sadece başlangıçtaki ilk iki veya üç sözcüğün niteliklerine bakılmaksızın farklılıkları tescil için yeterli olsa da marka hukuku bakımından iki şirket ismini yeteri derecede ayırt edicilik sağlamayabilir.

 

Şöyle ki; şayet “Şirket isimleri” ibareleri Danışmanlık hizmet gruplarında bir başkası adına tescilli ise “Güzel Şirket isimleri“ şeklinde kullanım marka tecavüzü niteliğindedir. Sözcükler farklı gibi görünse de anlamsal benzerlik olduğundan ticaret odasına kayıtlı olsa dahi marka niteliğinde kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edilmektedir.

 

Yine örneğin önceki örnekte olduğu gibi “Şirket isimleri Tic. Ltd.Şti.” şeklinde şirket ismi kayıtlı ve tescil olsa bile, sonraki örneğin “Güzel Şirket Adı A.Ş.” şeklinde şirket ismi ticaret odalarına kayıt tescil koşullarını karşılayabilir ancak her iki şirket unvanındaki “Şirket isimleri” ve “Güzel Şirket Adı” ibareleri kavramsal olarak benzer olmaları, aynı faaliyet alanlarında kullanılması nedeniyle iltibas tehlikesi yaratacağından bütün olarak da her iki şirket isimlerinin benzer olduğu kabul edilmektedir.

 

Şayet her iki şirketin de marka tescili yoksa, olası çekişmeler haksız rekabet hükümleri çerçevesinde çözümlenirken ilk kayıt eden öncelikli ve üstün hak sahibi olduğundan sonraki şirket ismi yani ticaret unvanın terkine karar verilir. Ancak her iki ticaret unvanı da tescilli olması ve tescilden doğan hakkın kullanımı gibi görüldüğünden ceza ve tazminat şartları oluşmayacaktır.

 

Ancak aynı örnek üzerinden gidersek “Şirket isimleri” markası tescili ise,  bir başkası “şirket adı”, “Güzel Şirket isimleri”, “vb. sözcükleri barındıran şirket isimleri Ticaret Unvanı olarak kayıt ve tescilli olsa bile marka niteliğinde kullanılmayacağı gibi marka tecavüzü niteliğindedir.

 

Dolayısıyla şirket isimleri seçerken Ticaret Odalarına kayıt ve tescil koşullarından ziyade marka tescil ve hukuki kriterlere uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde yıllar sonra olsa bile telafisi güç zararlarla karşılaşabilirsiniz.

 

Diğer bir husus ise şirket isimlerini hem ticaret unvanı hem de marka olarak kullanmak başlangıçta cazip görünse de sonradan yaşanabilecek sorunlar düşünülerek karar verilmesi yararlı olacaktır.

Marka Şehir Van | Wan Proje kapsamında daha çok marka tescilin yapılması için oldukça İNDİRİM yaptığımız hizmet ücretlerini ve toplam marka tescil maliyetlerini  ve anında koruma ve tescil olanağı sunan Online Marka Tescil sayfamızı inceleyebilirsiniz..

Şirket ismini kayıt tescil ettikten sonra, odalar, dernek, Vergi daireleri, Bankalar, Sözleşmeler vs. zamanla yığınla iş ve işlemlerde kayıtlı olacağından bir şekilde değişmesi halinde ciddi prestij kayıpları yaşanabilir.

 

Onun için aynı şirket ismini hem ticaret unvanı hem de ürün veya hizmet markası olarak kullanmadan önce mutlaka iyi düşünülmeli ve planlanmalıdır. Örneğin şirket isminin kök kelimesini bir ürün için marka olarak kullanıyor ve bir şekilde bu ürünle ilgili yanlış veya kötü imajın ortaya çıkması halinde şirket ismini de değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ki bu durumda sadece ürün değil önceden bir çok sözleşme, banka, vergi dairesi vs. önceden kayıtlı ticaret unvanınızı değiştirmek zorunda olacağınız için hem ciddi maliyet ve emek harcanabileceği gibi ciddi prestij kayıpları da yaşanabileceğini de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Yine şirket isimlerini tercih ederken, unvanın uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Eskiden ve halen şirket kuruluş sözleşmelerinde yazılı birbirinden farklı sektör isimleri sıralanarak oldukça uzun ticaret unvanları kayıt edilmektedir.

Van | Wan Patent marka danışmanlarınca hazırlanan  marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini ayrıntılı incelendiği marka tescili nedir nasıl yapılır  başlıklı yazımızdan ve marka araştırma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Şirketler asıl faaliyet alanlarıyla anılması önemlidir. Örneğin şirket isimleri yani Ticaret Unvanlarında asıl faaliyet alanlarının yanı sıra sonradan düşünülen faaliyet alanlarının da eklenmesi şirket imajına oldukça zarar verir. Örneğin “Şirket isimleri” isminde şirketiniz var ve ileride farklı alanlarda da ticaret yapmayı düşündüğünüzden “Şirket isimleri Bilgisayar ve Elektronik ve Tekstil Ltd. Şti.” şeklinde bir şirket unvanı şirket ve marka imajına zarar verebileceği gibi, aynı şirketin birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği algısı nedeniyle asıl faaliyet alanınızda uzman ve deneyim olmadığı algısı yaratabilir.

 

Her müşteri asıl faaliyet alanında uzman ve deneyimli olan ekiplerle çalışmak istediği için, küçük veya büyük farklı alanlarda hizmet gösterseniz bile (örneğin web tasarım hizmetinin yanı sıra donanım ve yazılım satsanız dahi) şirket isminiz “Şirket İsmi Ltd.Şti ve/veya en fazla “Şirket İsmi Hizmetleri Ltd.Şti.” olması çok daha uygun olacaktır.

Her zaman ayrıntılı bilgi almak için Van | Wan Patent Marka ve Patent vekil ve danışmanlarından ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

Şirket İsimleri

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Ülkemizdeki genel yaklaşımın kervan yolda dizilir atasözüyle örtüştüğünü düşünürsek her aşamada bir sorunla yüzleşmek ve bedel ödemek kaçınılmaz oluyor. Etkin patentin ,Marka ve Patent konusunda hem yola çıkmış hem de hazırlık yapanların rota belirlemek açısından en güvenilir partneri olmayı hak ettiklerini düşünüyoruz.


E-Bülten