Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/06/2016 tarih ve 2015/287-2016/214 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin ….02.2014 tarihinde “…” ibareli 5.sınıf ürünleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde yayımlandığını, bunun üzerine davalının “…” ibare ve biçimli 5.sınıf ürünleri içeren…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİVEKİLİ : AV. MİNE GÜNERVEKİLİ : AV. …Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/10/2015 tarih ve 2014/157-2015/167 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi ……

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/05/2014 tarih ve 2013/49-2014/106 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davacı birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Asıl davada davacı vekili, … 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1982/72 sayılı kararı gereğince Milli Türk Talebe Birliği’ nin mal varlığının müvekkili…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/03/2013 tarih ve 2011/131-2013/39 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkili şirketin uzun yıllardan bugüne kadar nizasız ve fasılasız olarak kullanmak suretiyle tanınmış hale getirdiği ve dünyanın birçok ülkesi ile WIPO ve … nezdinde 15.05.1998…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/12/2011 tarih ve 2011/55-2011/271 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı Şirketçe 2008/59369 başvuru numarası ile “… ” ibaresinin adına marka olarak tescili için diğer davalı kuruma yapılan başvuruya, müvekkilince “… ” ve “… + Şekil” ibareli markaları ile…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14…..2010 tarih ve 2007/163-2010/154 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05.03.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı…

Daha Fazla Oku

No: 22 – Mahreç İşareti JİRKAN KİLİMİ Tescil Ettiren Değişiklik İlanı: Bu coğrafi işaret, 01.09.1996 tarih ve 22744 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci maddesi gereğince 01.09.1996 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edilmiştir. Değişiklik İlanı: 15.11.2018 tarih ve 41 sayılı Bülten Tescil No                                          22 Tescil Tarihi : 14.11.1997 Başvuru No : C1996/028 Başvuru Tarihi : 21.06.1996 Coğrafi İşaretin Adı : Jirkan Kilimi Ürün Adı                                       : Halı Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : Van Belediyesi Tescil Ettirenin Adresi              : Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 İpekyolu VAN…

Daha Fazla Oku

No: 1004 – Mahreç İşareti TANDIRDA VAN BALIĞI / TANDIRDA VAN İNCİ KEFALİ Tescil Ettiren VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 01.03.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 20.01.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 1004 Tescil Tarihi : 20.01.2022 Başvuru No : C2021/000088 Başvuru Tarihi : 01.03.2021 Coğrafi İşaretin Adı : Tandırda Van Balığı / Tandırda Van İnci Kefali Ürün / Ürün Grubu : Tandırda balık / Yemek ve Çorbalar Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : Van Ticaret ve Sanayi Odası Tescil Ettirenin Adresi : İskele Cad. Vatso Hizmet Kompleksi No:83…

Daha Fazla Oku

No: 1043 – Menşe Adı BAHÇESARAY CEVİZİ Tescil Ettiren VAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 15.09.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 08.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 1043 Tescil Tarihi : 08.03.2022 Başvuru No : C2021/000344 Başvuru Tarihi : 15.09.2021 Coğrafi İşaretin Adı : Bahçesaray Cevizi Ürün / Ürün Grubu : Ceviz / İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı Tescil Ettiren : Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tescil Ettirenin Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. İskele Cad. Çalı Durağı Tuşba VAN Coğrafi Sınırı :…

Daha Fazla Oku

No: 242 – Menşe adı VAN SAVATLI GÜMÜŞ İŞLEMESİ Tescil Ettiren VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 28.07.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 23.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 242 Tescil Tarihi : 23.11.2017 Başvuru No : C2017/071 Başvuru Tarihi : 28.07.2017 Coğrafi İşaretin Adı : Van Savatlı Gümüş İşlemesi Ürün / Ürün Grubu : Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı Tescil Ettiren                               : Van Ticaret ve Sanayi Odası Tescil Ettirenin Adresi     : İskele Cad. No:51 İpekyolu VAN Coğrafi Sınır                                : Van İli Kullanım Biçimi …

Daha Fazla Oku